- Presse-Bonde - http://presse-bonde.dk -

… med mer’

… med mer’

PRessekontakt kan tilbyde meget andet end PR, journalistik og foto.

Research

Research udføres som et naturligt led i skrivearbejdet, når f.eks. baggrundsoplysninger skal skaffes, eller oplysninger i et interview skal checkes.
Research kan også udføres som selvstændigt arbejde for en kunde.

Fundraising

Vi skriver gerne ansøgning til puljer, fonde og sponsorer. Det er ikke et hoved-arbejdsområde, men hver gang vi har gjort det, er det sket med succes: En rund million kroner hér, en rund million kroner dér, 343.498 kr. og 25.000 kr.
Hvad vi ikke selv kan klare, kender vi andre, vi kan få hjælp fra.

Rådgivning

PRessekontakt rådgiver virksomheder og organisationer om strategier for intern/ekstern kommunikation.
Det kan være
– som led i profilering og markedsføring
– som forberedelse til virksomhedssalg
– krisekommunikation
– i forhold til EU, f.eks. kontakt og studieture

Printopgaver

Gennem netværket kan PRessekontakt hjælpe med diverse tryksager, herunder også web-print-hybrider, som f.eks. Skysolutions E-forms, som dækker alt fra flyers til kataloger, og som kan læses på både PC, Mac og smartphone.